فرزند شهید محسن کاوه...

دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد . .دانشگاه که قبول شد، همه گفتند: با سهمیه قبول شده!!!

ولی ... هیچوقت نفهمیدندکلاس اول وقتی خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا! . . .یک هفته در تب ســـــــوخت . . ..

/ 3 نظر / 16 بازدید
:))))

ولی بعضی سهمیه ها واقعا بی انصافی واجحافه

سایه

سهمیه برا کسایی که این دردها رو کشیدن هیچ اجحافی نیست... و خدا فقط مییداند حقشان بیش از اینست...