کی خواهی آمد یا اباصالح...............

 

گفته بودی فردا، پشت این پنجره ها، غنچه ای می روید،

و کسی می آید، روشنی می آرد...

دیرگاهیست که من، پشت این پنجره ها منتظرم،

ولی اینجا حتی، رد پایی هم نیست...!

پس کی خواهی آمد یا اباصالح............

/ 0 نظر / 16 بازدید