ای سفر کرده...

 

 

 

 

 

                  

جمله جمله نه! واژه واژه تورا 

ای سفر کرده گفتگو کردیم


کوچه کوچه نه! خانه خانه تورا

سالیانی ست جستجو کردیم


سوره سوره نه! آیه آیه تو را 

در مناجات آرزو کردیم


جمعه جمعه نه! لحظه لحظه تو را 

ندبه کردیم و های و هو کردیم . . .

/ 2 نظر / 16 بازدید
الهه

التماس دعا

لذت بردم:)))