عرفه...

یک نخ از جامه ی احرام تو ما را کافیست

نه ما که ما را ، همه ی خلق جهان را کافیست

پسر حضرت نرگس به جمالت نازم

گوهر مهر تو ما را به دو دنیا کافیست

گر تو راضی شوی از من ، همه روزم عرفه ست

نامه ای گر شود از سوی تو امضا کافیست...............

 

آقا جون امیدوارم توی دعای عرفه ت این بنده ی حقیر رو هم یادی کرده باشی....

/ 1 نظر / 16 بازدید

مگه میشه حاجی ها یاد نشده باشن:))))) ما فقیر فقرای درگاهشیم که یاد نمیشیم:))