یا ابا صالح...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

این جمله رو یه دوست برام فرستاد و دیدم چقدر برازنده ی اندیشیدن به شماست یا اباصالح.


 

یا ابا صالح

 

یادت

 

پرچم صلحیست

 

میان شورش این همه فکر تباه...

/ 0 نظر / 12 بازدید