یا اباصالح مددی...

 

 

 

                      

یا اباصالح مددی

 

 

 

من عاشق آن دیده چشمان سیاهم


بیهوده چه گویم که پریشان نگاهم

 

 

 


 

گر مستی چشمان سیاه تو گناهاست


من طالب آن مستی و خواهان گناهم...

/ 1 نظر / 8 بازدید

بهترین آرامش دنیا اینه که امامت راببینی حتی برای یک لحظه :)))