غروب جمعه...

باز هم غروب جمعه و غصه من تازه شده

درد این بی خبری بی حد و اندازه شده

باز هم غروب جمعه و چشم به ره مانده شدم

باز از دوری تو خسته و درمانده شدم

باز هم غروب جمعه و چشم به در منتظرم

چه کنم من نشده از گل رویت خبرم.............

 

العجل یا حجه الله ، العجل بقیه الله............

/ 0 نظر / 13 بازدید