گل و بهار...

میگویند با یک گل بهار نمی شود

یا اباصالح

بیا

تا ضرب المثل ها را هم زیر سوال ببرم...!!!

/ 2 نظر / 11 بازدید

:)))))))))))))))

میلاد

هرچی فراق تودلگیره دلگیره ،خیال مست توشیرینه شیرینه،توشهرمون همه میدونن میدونن ،که زندگیم براآقامه آقامه آقامه...