بخوان دعای فرج را...

                     

 

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد


دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

 


بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب


که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر داردبخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا


ز پشت پرده ی  غیبت به ما نظـر داردبخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز


که آخرین گل سرخ از همه خبـــر دارد...

/ 1 نظر / 12 بازدید
الهه

فوق العاده شعر زیبایی بود دوست من [گل]