اسیر مانده ایم....

بسم رب مهدی........

                    

اسیر مانده ایم در بهانه های پاپتی
و میله های آهنین و عشق های ساعتیحوالی نگاهمان دوباره صف کشیده است
صدای تیک  تاک غم , شماره های صنعتی !


امان از اشتباه های نا تماممان , همان
تفاخر همیشگی به هیچ های قیمتی !میان قرن حادثه کجاست اتفاق عشق
نمانده در تسلط همان هبوط لعنتی ؟!کسی نیامد از تبار انتظارمان ببین
که مانده ایم سخت در هجوم بی لیاقتی !

/ 1 نظر / 17 بازدید

امان از اشتباه های نا تماممان , همان تفاخر همیشگی به هیچ های قیمتی ! :"((((((((